O nas

1. Misja

Za nadrzędny cel Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne stawia sobie popularyzowanie twórczości fotograficznej. Chcemy przyczyniać się do właściwego zrozumienia roli fotografii w wychowaniu - przez uwrażliwianie na piękno i estetykę oraz przyczyniać się do właściwego zrozumienia roli, jaką spełnia fotografia w życiu codziennym.


2. Kim jesteśmy?

BTF jest stowarzyszeniem, które skupia w większości osoby mieszkające w warszawskiej dzielnicy Bemowo. W praktyce, pewna grupa członków i sympatyków BTF, nie mieszka już na Bemowie, ale nadal aktywnie uczestniczy w życiu stowarzyszenia. BTF liczy 90 członków.
Prowadzenie warsztatów fotograficznych i organizowanie plenerów fotograficznych cieszy się dużym powodzeniem. Są one jednocześnie traktowane jako turystyka oraz poznawanie kultury i historii.
Wspólne wyjścia członków BTF-u na wernisaże i wystawy są ciekawą formą poznawania sztuki.
Członkowie BTF prowadzą dokumentację fotograficzną wydarzeń społecznych na Bemowie.
Wśród nas są osoby zajmujące się bardzo mało znaną dziedziną - wizualizacja fotografii wirtualnej. Jest to bardzo wąska specjalizacja.
Poprzez podnoszenie wiedzy i umiejętności fotografowania oraz spotkania ze znanymi osobami ze świata fotograficznego i redakcjami czasopism fotograficznych w bardzo interesujący sposób staramy się zachęcać do zainteresowania się tą dziedziną sztuki.
BTF jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń osób związanych z różnymi gatunkami sztuki fotograficznej, w stopniu zaawansowanym amatorskim, bądź zawodowym. Prawdziwa sztuka rodzi się w samotności, jednak wzajemna inspiracja i doskonalenie umiejętności jest warunkiem niezbędnym do powstania dzieł skończonych, zarówno artystycznie jak i warsztatowo.


3. Skąd przychodzimy

BTF skupia fotografów amatorów i zawodowców. Wielu członków BTF uczestniczy w krajowych i międzynarodowych wystawach i konkursach fotograficznych i zdobywa tam wiele nagród oraz wyróżnień. Członkowie BTF zajmują się wieloma obszarami fotografii: od zawodowej fotografii przemysłowej do fotografii portretowej i reportażu. Większość członków BTF to amatorzy. Dzięki BTF ludzie zajmujący się fotografią mają miejsce, gdzie mogą się spotykać, wymieniać doświadczenia i uzyskiwać wielostronną pomoc w realizacji swojej pasji oraz świadczyć pomoc innym organizacjom w obsłudze fotograficznej.


4. Dokąd zmierzamy

BTF zamierza dalej rozwijać istniejącą już aktywną wymianę kulturalną (plenery, wystawy) z fotografikami ukraińskimi. Dzięki BTF wymiana kulturalna na polu fotograficznym jest także realizowana na szczeblu dzielnicy Bemowo i dzielnicy Kijowa Światoszyn. BTF planuje kilka projektów fotograficznych na rzecz dzielnicy. Jeśli będziemy mieli odpowiednie zaplecze lokalowe, chcemy znacznie rozszerzyć formułę naszych spotkań. Ogranicza nas jedynie szczupłość powierzchni, jaką dysponujemy.
Zaplanowano i są realizowane plenery fotograficzne w unikatowych miejscach Polski m. in.: "Śladami Tatarów", "Łemkowie na terenie Beskidu Sądeckiego", "Prawosławie i prawosławne sanktuaria", plenery fotograficzne w górach i na wodzie - spływy kajakowe, poznawanie ziemi Mazowieckiej oraz inne regiony Polski.


5. Nasze sukcesy

Wśród licznych sukcesów mamy I nagrodę i wyróżnienie na Międzynarodowym Festiwalu Filmów i Programów Multimedialnych w kategorii Programy Multimedialne za diaporamę "MIRIAM" i za diaporamę "Mądrość dostrzegania Piękna", puchary i wyróżnienia na konkursach ogólnopolskich i lokalnych. Braliśmy udział w Międzynarodowym Samochodowym Rajdzie Dziennikarzy po Ukrainie (5 000 km). Z Polski zostały zaproszone tylko dwie załogi - w tym BTF. Za fotoreportaż o Ukrainie BTF zdobył pierwszą nagrodę i wyróżnienie.


6. Nasze marzenia

Chcemy realizować regularne ogólnopolskie konkursy fotograficzne, prowadzić bardzo aktywną wymianę kulturalną z fotografikami z Ukrainy i innymi krajami europy, prowadzić liczne spotkania z zainteresowanymi fotografią.


7. Dane adresowe:

Spotkania stowarzyszenia odbywają się co poniedziałek.
Osoby zainteresowane uczestniczeniem w zajęciach Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego proszone są o telefoniczny kontakt 604-250-912.

Prezes
Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego
Marian Rynkiewicz

Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne Strona główna Kontakt
O BTF Kontakt wydarzenia Ogłoszenia Forum dyskusyjne Informacje na twój e-mail Galeria Kronika Strona główna
© 2019 BTF webmaster O BTF Kontakt Ogłoszenia Wydarzenia Kronika Galeria Newsletter