Wydarzenia

Polsko – Ukraiński fotograficzny dialog Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne z wizytą na Ukrainie 1-6.08.2016

2016.08 - plener w Kijowie

Na zaproszenie Kijowskiego Klubu Fotograficznego IKAR, sześcioosobowa grupa z Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego (BTF) wyjechała na tygodniowy, ukraińsko-polski plener fotograficzny.

W 2016 roku Klub IKAR obchodzi 36. rocznicę swojej działalności. Jest o siedem lat starszy od Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego, które w przyszłym roku będzie obchodziło 30. rocznicę powstania. Współpraca BTF-u z ukraińskimi fotografikami rozpoczęła się w 2004 roku w ramach roku polskiego na Ukrainie. prezydent Ukrainy objął uroczystości swoim patronatem. BTF został zaproszony do udziału w obchodach roku i do zaprezentowania swojego dorobku fotograficznego. Nasze prace prezentowaliśmy w samym centrum Kijowa. Ekspozycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i odniosła znaczący sukces.

Powtórnie znaleźliśmy się na Ukrainie i w Kijowie. wylądowaliśmy na lotnisku Borispol. członkowie IKAR-u przywitali nas bardzo serdecznie i zawieźli do miejsca zakwaterowania w hotelu Pietropawłowska, a następnie zabrali na pierwszy spacer i plener fotograficzny: iluminacje miasta Kijowa.

Gospodarze przygotowali bardzo bogaty program pobytu na ziemi kijowskiej. Byliśmy między innymi w skansenie Pirogowo, powstałym w 1976 roku i zajmującym teren ok. 150 hektarów. Znajduje się w nim najbogatszy zbiór obiektów etnograficznych z regionów: środkowo Dniepietrowskiego, południowej Ukrainy, Połtawszczyzny, Słobożańszczyzny, Polesia, Podola, Karpat i wielu innych. Przemierzając rozległe tereny skansenu, mieliśmy możliwość obserwowania planu filmowego, na którym realizowany był klip muzyczny L’chaim w reżyserii Dennego Finkelmana.

W trakcie wieczornego spotkania w Pavlovka Art Galery – siedzibie Klubu IKAR – nastąpiła prezentacja zarówno naszych autorskich, prac jak i gospodarzy. Spotkanie zamieniło się w warsztaty, na których wymienialiśmy się własnymi doświadczeniami i dokonaniami. Siergiej Skiba, członek IKAR-a omówił na spotkaniu, a następnego dnia, w swojej pracowni, zapoznał nas z procesem powstawania fotografii trójwymiarowej. Anna Wojtenko pokazała swój album pokazujący w bardzo pięknej czarno-białej fotografii życie, pracę i krajobraz na zakarpackiej wsi Iza. Prezes Ikar-a – Wiktor Mette – pracownik zakładów lotniczych Antonowa, zaprezentował ciekawe fotografie samolotów. Pozostali członkowie: Siergiej Gonczarow to autor fotografii kobiecej, głównie artystycznych aktów (gościliśmy w jego atelier), Dima Niedzielnicki – autor fotografii urbanistyczno-architektonicznej, w większości czarno-białej, Gieorgij Dudka i Jurij Bratus – to fotograficzni pejzażyści, Sasza Liapin w swojej pracowni zaprezentował obrazy, które z powodzeniem i sukcesami wystawia i sprzedaje w Polsce. Artysta ten wyświetlił także swoje filmy krótkometrażowe: Poduszki i Pustka.

Fotograficy z Klubu IKAR to wspaniali, niezwykle aktywni twórcy, ciekawi świata ludzie, a poprzez różnorodność swoich prac wyrażający to, co im w „duszy gra”.

Po zakończonej prezentacji prac gospodarzy, swoje dokonania przedstawiła grupa z BTF-u. Małgorzata i Marek Dominko pokazali zdjęcia z podróży po świecie pt. Podróże wielkie i małe, Hanna Madoń przekazała swoje fotografie artystyczne w postaci widokówek z serii zatytułowanej Było…minęło?. Po zmroku, na ekranie zainstalowanym na ścianie budynku Pavlovka Art Galery, prezes BTF-u Marian Rynkiewicz zaprezentował diaporamę pt. Kalwaria życia. Została ona obejrzana w dużym skupieniu i przyjęta z ogromnym zainteresowaniem, wyrażonym w licznych pytaniach i długiej dyskusji.

Dzięki uprzejmości Anny Wojtenko, która udostępniła taras swojego mieszkania na szesnastym piętrze budynku w centrum miasta, grupa z BTF-u miała możliwość niepowtarzalnego oglądania panoramy Kijowa z „lotu ptaka”.

Kijów to wielkie, liczące ponad 3 miliony ludności miasto, rozciągnięte malowniczo po obu brzegach Dniepru. Patrząc na nie z 16 piętra, widać jak jest różnorodne w swej architekturze. Nowe budynki wyrastają wśród tych już stojących. Pierwsze, co rzuca się w oczy to duża różnorodność stylistyczna architektury. Wydawałoby się nieład i brak jednego stylu. Obok secesyjnej lub barokowej kamienicy stoi budynek z czsów socrealizmu. Architektoniczne detale budowli na kijowskich ulicach mogą przyprawiać o zawrót głowy. Na fasadach kamienic znaleźć można wszelakie formy pilastrów, dekoracji wybranych z różnych stylów architektury. Mimo, że tworzone były w różnych epokach, to w całości posiadają niepowtarzalny urok.

Kijów – stolica państwa – to jedno z największych centrów Europy Wschodniej o dużym potencjale przemysłowym, kulturalnym i naukowym, a także wielki ośrodek polityczny. Pełni on historyczną rolę kolebki jednej ze światowych cywilizacji słowiańsko-prawosławnej. Liczne świątynie – prawosławne, katolickie, grecko-katololickie i protestanckie, synagogi i meczety świadczą o wielowiekowej obecności na tej ziemi wielu kultur. Sprzyjała ona kształtowaniu ducha tolerancji, życzliwości i słowiańskiej gościnności. Pomagało w tym przede wszystkim położenie Kijowa na pograniczu Zachodu i Wschodu w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów różnych kultur. Niemałą rolę odegrało również usytuowanie Kijowa na jednym z najważniejszych szlaków handlowych zarówno lądowych, jak i wodnych Wschodniej Europy.

Z Kijowa pochodzą znani filozofowie i myśliciele religijni – Nikołaj Berdiajew i Lew Szestow.

Do czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku Kijów był jednym z najważniejszych ośrodków polskości na dawnych wschodnich ziemiach przedrozbiorowej Polski.

Obecnie w Kijowie mieszka zaledwie około 7 000 Polaków, których działalność narodowa koncentruje się w organizacjach takich jak "Dom Polski", Związek Polaków na Ukrainie, Instytut Polski w Kijowie, Dziennik Kijowski, Narodowościowo-Kulturalne Stowarzyszenie Polaków "Zgoda", Kijowskie Polskie Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe im. A. Mickiewicza w Kijowie, Związek Polaków miasta Kijowa, Kijowskie Polskie Zgromadzenie Szlacheckie "Zgoda" im. Mariana Małowskiego, Kapelania Polska w Kijowie.

Ogromne zainteresowanie historyczne i fotograficzne naszej grupy wzbudziły zabytki i dzieła sztuki prawosławia zgromadzone w Peczerskiej Ławrze: m.in. soborze Uspieńskim czy cerkwii pod wezwaniem Antoniego i Teodozego. Peczerska Ławra to działający klasztor i jednocześnie siedziba zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Na jej terenie mieści się zespół świątyń, seminarium duchowne, klasztor.

Ze względu na swoją uniwersalną wartość historyczną i artystyczną Peczerska Ławra została w 1990 roku wpisana na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO.

Historia świątyni sięga połowy XI wieku, kiedy do Kijowa przybyli fundatorzy ławry i inicjatorzy ruchu monastycznego na Rusi – mnisi Antoni i Teodozjusz. Pierwszy monaster powstał w pieczarach na naddnieprzańskich stokach już w 1051 roku (ukr. ??????, peczera – jaskinia, pieczara), od których pochodzi nazwa klasztoru.

W XI wieku drugi igumen Teodozjusz wprowadził bizantyjską regułę studycką, która przewidywała życie we wspólnocie klasztornej i oddawanie się nieustannej modlitwie i pracy. Już w XII wieku klasztor był uważany za miejsce cudowne i oczyszczające z grzechów.

Rozwijało się tu również dziejopisarstwo. Tu powstała pierwsza kronika ruska Powiest' wriemiennych lat (Powieść doroczna) zwana również Latopisem Nestora.

Teren Górnej Ławry znajduje się pod zarządem państwowym, a budynki w większości służą jako muzea i sale wystawowe.

Dolna Ławra została przekazana w zarząd Ukraińskiej Cerkwi Prawosławnej Patriarchatu Moskiewskiego. Składa się z Bliskich i Dalekich Pieczar.

Peczerska Ławra zachwyca niezwykłą zewnętrzną i wewnętrzną kolorystyką soborów i cerkwi. Przykuwa wzrok ciepłymi barwami czerwieni i błękitu na tle białych murów. Pozłacane ikonostasy, ołtarze boczne z naściennymi malowidłami świętych, obrazy malarzy bizantyjskich, rosyjskich, flamandzkich – to zachwycające dzieła sztuki. Przepych i wielorakość form umieszczonych we wnętrzach budowli sakralnych mogą przyprawić o zawrót głowy.

W pobliżu cerkwi św. Andrzeja, na przepięknej, starej uliczce o nazwie Zjazd św. Andrzeja mieści się Muzeum Michaiła Bułhakowa, autora m.in. „Mistrza i Małgorzaty”, a tuż obok znajduje się jego pomnik odlany z brązu. Ta wspinająca się urokliwie pod górę uliczka jest ulubionym miejscem artystów i pisarzy.

Spacer po starej, historycznej część miasta, to ciągłe przemieszczanie się w górę i w dół ze względu na topografię miasta.

Koledzy z Klubu Ikar zapewnili nam także możliwość zwiedzenia Muzeum Lotnictwa znajdującego się na terenie lotniska Kijów-Żuliany. Zgromadzono tam 70 samolotów z okresu sowieckiego: Tupolew, Jakowlew, Iliuszyn, Antonow, Suchoj, MiG, Kamov, Mill i Berev oraz rzadko spotykane MIG-15UTI i MIG-1M. Atrakcją jest możliwość oglądania tych jednostek nie tylko z zewnątrz, ale i zapoznania się ze stylistyką i wyposażeniem wnętrz.

Z dużym zainteresowaniem i zadumą obejrzeliśmy ekspozycję w Muzeum Wojskowo-Historycznym, poświęconą tragicznym dniom Majdanu oraz ostatnim walkom na Wschodniej Ukrainie i Krymie.

Fotograficzne plenery odbyły się także w jednej z dzielnic Kijowa – Padole, na Majdanie oraz na głównej ulicy miasta Chreszczatyku.

Chreszczatyk to centralna ulica Kijowa. Nazwę swoją zawdzięcza zwykłemu jarowi – Jarowi Chreszczatemu, którym płynął niewielki strumyk. Gdy patrzymy z góry, cała ulica przypomina krzyż.

Na Chreszczatyku tętni kafejkowe, artystyczne, sklepowe życie miasta. Dzięki spacerom po mieście, mieliśmy możliwość podziwiania starej zabudowy Kijowa wraz z jej już wyżej wspomnianą niepowtarzalną ornamentyką architektoniczną i porównywania jej z wdzierającą się nowoczesnością form współczesnego budownictwa. Plenery po mieście, dzięki wiedzy historycznej Saszy Liapina, były również możliwością poznania lub przypomnienia sobie historii tego miasta, sięgającej średniowiecznego grodu Jarosława I Wielkiego. Z jego czasów zachowały się fragmenty budowli zwanej Złotymi Wrotami.

W trakcie naszego pobytu, nie zabrakło wyjazdu poza obszar miasta nad Dniepr i jego rozlewiska. Po drodze w te urokliwe miejsca, zapoznaliśmy się z reliktami osadnictwa neolitycznego zgromadzonymi w Muzeum Archeologicznym w Trypili, zatrzymywaliśmy się i spotykaliśmy się z ludnością mieszkającą w okolicznych osadach i wsiach.

Jedno popołudnie spędziliśmy na wysokiej naddnieprzańskiej skarpie w pobliżu wsi Stoki. W tym miejscu odbył się plener fotograficzny pejzażu tej pięknej, meandrującej rzeki. Gospodarze zorganizowali tutaj sesję zdjęciową z zawodową modelką Nataszą i Igorem – członkiem klubu Ikar.

Zaproszono nas także do Urzędu Dzielnicy Światoszyn, gdzie zostaliśmy przyjęci przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy, pana Oleksy Michajłow i zastępcę Przewodniczącego Światoszyńskiej Administracji, panią Nataszę Gusiewą oraz Dyrektora ds. Personalnych i przedstawiciela Wydziału Kultury.

Dzielnica ta prężnie się rozwija, wprowadzając nowości ze świata kultury oraz innowacje ułatwiające aktywność urzędu miejskiego. To w tej dzielnicy odnaleźć można na ścianach bloków mieszkalnych liczne, ogromnych rozmiarów murale, wykonane przez zaproszonych przez Kijów utytułowanych artystów z całego świata.

Warszawską grupę BTF-u zapoznano z działalnością i funkcjonowaniem Urzędu Dzielnicy Światoszyn. Urząd jest nowoczesny architektonicznie, skomputeryzowany i przyjazny klientom, zajmuje się działalnością socjalno-społeczną. Mieszkaniec może załatwić wszystkie sprawy w jednym okienku!

Rejon Światoszyński – jedna z prawobrzeżnych dzielnic Kijowa, znajduje się w zachodniej części miasta. Utworzona 27 kwietnia 2001, posiada powierzchnię około 110 km kwadratowych i liczy ponad 322 tysiące mieszkańców.

Zwieńczeniem naszego pobytu w Kijowie było porozumienie na temat dalszej współpracy dzielnicy Światoszyn z dzielnicą Bemowo, która to propozycja przyjęta została na spotkaniu z przedstawicielami władz Dzielnicy.

Z władzami i członkami Klubu Fotograficznego IKAR omówiliśmy założenia wspólnych projektów i planów fotograficzno-malarskich.

Po raz kolejny wyjazd na Ukrainę okazał się bardzo interesującym i inspirującym. Przebiegał żywiołowo, a program pobytu był bardzo bogaty. Zapewnił każdemu uczestnikowi wiele tematów fotograficznych.

Naddnieprzańskie widoki meandrującej rzeki stały się inspiracją do fotografowania krajobrazu, uchwycenia w kadr ukraińskiego pejzażu. Dzięki zdjęciowej sesji z Nataszą i Igorem, można było spróbować swych sił w fotografii portretowej. Spacery po mieście czy pobyt w skansenie dały możliwość zatrzymania w kadrze detali architektury, tej dawnej, z czasów Rusi Kijowskiej, jak i tej współczesnej. wyjazd do Kijowa umożliwił nam pogłębienie wiedzy historycznej zarówno ogólnej, jak i prawosławnej oraz wpłynął na zacieśnienie więzi koleżeńskich. To bezpośrednie spotkanie artystów dwóch krajów pokazało po raz kolejny, jak potrzebne są takie spotkania dla artystycznego i twórczego rozwoju, bo uzupełnieniem plenerów w terenie, były pouczające rozmowy w czasie prezentacji dorobku artystycznego członków Kijowskiego Klubu Ikar oraz Bemowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Poprzez wzajemne poznanie prac fotograficznych, diaporamy, prac malarskich, filmowych obie strony mogły zapoznać się z aktualnymi tendencjami twórczości jakie preferują fotograficy ukraińscy i polscy oraz jakie metody stosują i na jakim sprzęcie pracują.

Był to program intensywny i bogaty. Warto było tam być. Warto było tam być także, a może przede wszystkim, ze względu na Gospodarzy tego pleneru. Uroczy, gościnni, sympatyczni i otwarci. To wybitni fachowcy fotograficy.

BTF zamierza dalej rozwijać istniejącą już aktywną wymianę kulturalną (plenery, wystawy) z fotografikami ukraińskimi.

Dzięki BTF wymiana kulturalna na polu fotograficznym jest także realizowana na szczeblu dzielnicy Bemowo i dzielnicy Kijowa Światoszyn.

Dzięki BTF wymiana kulturalna na polu fotograficznym wzbudziła duże zainteresowanie władz Urzędu Dzielnicy Światoszyn i możemy spodziewać się, że nasze wspólne plany będą mogły być realizowane przy wsparciu Urzędów Dzielnicowych Bemowa w Warszawie, jak i Światoszyna w Kijowie.

Dziękujemy Klubowi Fotograficznemu IKAR za gościnę, za ciekawe i owocne spotkanie.

Do zobaczenia za rok w Warszawie!Bemowskie Towarzystwo Fotograficzne Strona główna Kontakt
O BTF Kontakt wydarzenia Ogłoszenia Forum dyskusyjne Informacje na twój e-mail Galeria Kronika Strona główna
© 2019 BTF webmaster O BTF Kontakt Ogłoszenia Wydarzenia Kronika Galeria Newsletter